Start ny mail i MS Outlook fra MS Access

Dette er en mindre fortsættelse til “Start Skype fra MS Access” som jeg skrev for leden.

1. Opret tabel

Vi bruger blot den samme tabel som sidst, denne gang tilføjer vi bare et nyt felt med navnet e-mail:

2. Opret formular

Hvis du har læst foregående guide, vil du have en formular hvor du blot skal tilføje et nyt felt til e-mailen. Hvis du ikke har nogen formular, så opretter du bare en fra guiden. Det er nemmest.

3.  Tilføj knap

De næste trin er nemme nok, du gør blot som i trin 3-5 i “Start Skype fra Access” guiden. Den eneste forskel er blot, at du skal vælge “Kuvert”, “Brev”, “Envelope” eller hvad den hedder som billede.

4. Tilføj VB kode

Du skulle gerne nu have noget kode, der ser nogenlunde sådanne ud:

<span class="kwrd">Private</span> <span class="kwrd">Sub</span> Command20_Click()

<span class="kwrd">End</span> Sub

I mellemrummet tilføjer du denne kode:

<span class="kwrd">Dim</span> Cmd <span class="kwrd">As</span> <span class="kwrd">String</span>
<span class="kwrd">Dim</span> Dir64 <span class="kwrd">As</span> <span class="kwrd">String</span>
<span class="kwrd">Dim</span> Dir32 <span class="kwrd">As</span> <span class="kwrd">String</span>
<span class="kwrd">Dim</span> EmailField <span class="kwrd">As</span> <span class="kwrd">String</span>

<span class="rem">' Name of the field, containing the phonenumber:</span>
EmailField = <span class="str">"email"</span>

<span class="rem">' Outlook default install dir, on both 32 and 64 bit Windows.</span>
<span class="rem">' Change "Office14" to your Office version. 11 = 2003, 12 = 2007, 14 = 2010</span>
Dir32 = <span class="str">"C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14OUTLOOK.exe"</span>
Dir64 = <span class="str">"C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14OUTLOOK.exe"</span>

<span class="rem">' Do not edit below this line!</span>

<span class="kwrd">Me</span>(EmailField).SetFocus

Cmd = <span class="str">" /c ipm.note /m "</span> + <span class="kwrd">Me</span>(EmailField).Text

<span class="kwrd">If</span> Dir$(Dir32) &lt;&gt; <span class="str">""</span> <span class="kwrd">Then</span>

    Shell (Dir32 + Cmd)
<span class="kwrd">Else</span>
<span class="kwrd">If</span> Dir$(Dir64) &lt;&gt; <span class="str">""</span> <span class="kwrd">Then</span>

    Shell (Dir64 + Cmd)

<span class="kwrd">Else</span>
    MsgBox (<span class="str">"Microsoft Outlook was not found in default install dir!"</span> &amp; vbCrLf &amp; <span class="str">"Check Office version and/or dir!"</span>)
<span class="kwrd">End</span> <span class="kwrd">If</span>
<span class="kwrd">End</span> If

Den minder lidt om den fra sidst, det du skal ligge mærke til her er felterne “EmailField”, “Dir32/” og “Dir64”. “EmailField” skal selvfølgelig indeholde navnet på det felt, der indeholder e-mail adressen.

“Dir32” og “Dir64” skal tilpasses din version af Office, dvs. teksten “Office14” skal erstattes med “Office11” for Office 2003, “Office 12” for Office 2007 og “Office14” for Office 2010.

Scriptet kan udvides med flere funktioner, læs mere her:

http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HP010031101033.aspx