NModules

Til den seneste version af NMapper’en har jeg haft brug for en modul styrings komponent. Det er der kommet NModules ud af.

I NModules kan du registrere flere interfaces. NModules gennemsøger så en mappe for dll’er og finder alle de klasser der implementere et registreret interface. Ud af de klasser kan NModules så lave instanser som kan bruges som var de hårdkodet i systemet.